MASTER GOLDING
شرکت مستر گلدینگ از مجموعه شرکت های گروه بازرگانی میباشدکه با همکاری شرکت NZP ترکیه (اولیـن واحد بخش خصوصی تولیدکننده طلا و نقره از معادن ترکیه و کشورهای دیگر ) می باشد که با هـدف پژوهش و تـحقـیق در رابـطه با دانــش فــنی، پـروســه تولید، استحصـال، فـرآوری و پـالایـش کنـسانـتره های فـلزی و همچنین فلزات گرانبها تأسیس گردید.
پس از سال ها مطـالعه، پژوهـش و تحقـیق در زمـینه های مذکـور، این شرکت موفـق به ایجاد و راه انـدازی پالایشگاه فلزات گرانبها (به روش های شیمـیایی و الکتـریکی) گردیـد و تـولید شمـش طلای خالص با عیار ۹۹۹/۹ و همچنین شـمش نقره خالص با عیار ۹۹/۹ منطبق با استاندارد جهانی ایزو ISO 3160: 2003 را آغاز نمود. پس از بررسی بازارهای داخلی و بین المللی در رابطه ی با عرضه ی شمـش های مختلف طـلا و نقـره، این شرکت نسبت به ایجاد کـارخانه ی تخصصی تولید شمش استاندارد طلا و نـقره اقدام نمود که این امر با همکاری شرکت NZP ترکیه و شرکت هایی از ایتـالیا، سـوئـیس و آلمان جهـت تأمین ماشـین آلات لازم به منـظور تـولید در بالاترین سطح کیفی بین المللی صورت پذیرفت و پس از تولید آزمایشی و در نهـایت تأیـید واحد کنترل کیفی مبنی بر رعایت پارامـترهای ایـزو ISO 15093:2008، و پــس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکـزی ترکیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ترکیه به همراه بسته بندی امنیتی ، عرضه در ترکیه و کشورهای مختلف دنیا آغاز گردید. کلیه ی محصولات این شرکت با نام و نشان تجاری به ثبت رسیده ی بین المللی NZP GOLDتولید و عرضه می گردند.
MASTER GOLDING

محصولات این شرکت عبارتند از:

1: انـــواع شمــش هـای خالص طـلا بـا عیـار هـای ۹۹۵، ۹۹۹ و ۹۹۹/۹ در وزن های یک گرم تا یک کیلوگرم
2: انواع شمش های خالص نقره با عیارهای ۹۹/۹ و ۹۲۵ اسـترلینگ در وزن های یک گرم تا یک کیلوگرم
3: پـودر نقــره (با عیــار ۹۹۹/۹)
4: انـواع ورق با ابعاد و ضخامت های متفاوت از آلیاژهای طلا و نقره
5: تولید انواع مدال، پلاک و آویز از طلا و نقره با عیارهای مختلف همچنین تيـم تحقــيق و توسعه ی ايــن مجـموعه در زمـينه ی فــرآوری و بازيـابی کانـسنگ های حـاوی طلا و نقـره فـعاليت نمـوده و در همين راستا نسبت به ارائه دانش فنی مشاوره و همـــچنين راه اندازی کــارخانـجات فرآوری معدنی طلا و نقره با گواهی تأیید صلاحیت کشور اقدام می نمايد.
MASTER GOLDING
GOLD PRODUCTS

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

MASTER GOLDING

فهرست