Company Registration in Germany

 

ثبت شرکت در آلمان

کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که تمایل به حضور در بازار بین المللی آلمان را دارند می توانند بطور رسمی صاحب شرکت در آلمان گردند. از ویژگی های بارز شرکت آلمانی این می باشد که نیاز به سهامدار آلمانی نیست و متقاضی می تواند مالکیت تمام سهام شرکت را داشته باشد .

بدیهی است وقتی شما با هویت حقوقی آلمانی شروع به فعالیت تجاری می نمایید باید بدانید تجارت در اروپا کاملا علمی و عاری از هر گونه تحریم و محدودیتی می باشد لذا هر چه سیاست فروش و بازرایابی شما نسبت به دیگران قویتر و اطلاعات شما نسبت به قوانین تجاری آلمان بالاتر باشد میزان موفقیت شما در کوتاه مدت به مراتب بیشتر خواهد بود.

MASTER GOLDING

انواع ثبت شرکت در آلمان

1: تاسیس شرکت مستقل در آلمان : ثبت شرکت در آلمان به عنوان شرکت مستقل

2: تشکیل شعبه مستقل در آلمان : ثبت شرکت در آلمان به عنوان شعبه مستقل

3: تشکیل شعبه وابسته ( پایگاه ثابت ) در آلمان : ثبت شرکت در آلمان به عنوان شعبه وابسته به شرکت اصلی در ایران

4: تاسیس دفتر نمایندگی در آلمان : ثبت شرکت در آلمان به عنوان دفتر نمایندگی

MASTER GOLDING

اتباع ایرانی در آلمان

هر گاه مدیر شعبه تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد ،ملزم به داشتن پروانه کار خواهد بود . اما اگر شخص ایرانی مقیم ایران باشد و صرفا به دلیل انجام مذاکره و معامله به آلمان سفر کند ،ملزم به داشتن پروانه کار در آلمان نمی باشد . بدیهی است در این صورت ،داشتن اجاره ورود (روادید) به آلمان کافی است .

MASTER GOLDING

تاسیس شرکت مستقل در آلمان

شرکت های ایرانی می توانند مبادرت به تاسیس یک شرکت مستقل در آلمان ( ثبت شرکت در آلمان ) نمایند . در این صورت چنین شرکتی از شرکت ایرانی یعنی شعبه مادر و اصلی مجزا بوده و قانون آلمان بر آن حاکم خواهد بود . اگر چه مجزا بودن این دو شرکت از دیدگاه حقوقی صحیح می باشد اما از دورنمای اقتصادی می توان گفت که شرکت تاسیس شده در آلمان وابسته به شرکت مادر و اصلی خود می باشد . وابسته بودن اقتصادی به این شکل پدیدار می شود که سهامداران شرکت در آلمان و سهامداران شرکت مادر در ایران یکسان می باشند . حقوق تجارت آلمان میزان سهام اشخاص خارجی ودرصد سرمایه گذاری اشخاص خارجی را محدود نمی سازد . بنابراین اتباع ایرانی می توانند همانند اتباع آلمانی شرکت های تجاری که ۱۰۰%سهام متعلق به آنها باشد را تاسیس نمایند . این درحالی است که قانون کشور آلمان ، در فعالیت های آنها به دلیل خارجی بودن این اشخاص تفاوتی قائل نمی شود .

تاسیس شعبه وابسته (پایگاه ثابت) در آلمان

یک شعبه وابسته، بر خلاف شعبه مستقل کاملا به  شرکت ایرانی وابسته است و تنها از نظر مکانی از شرکت ایرانی جدا می باشد . ( بنابراین هر گاه شعبه وابسته با اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی قراردادی منعقد نماید، طرف و ذینفع آن قرارداد شعبه وابسته نیست، بلکه خود شرکت ایرانی است که شعبه را تاسیس نموده است ) . چنانچه فروشگاه ،دفتر  کارخانه یا کارگاه یک شرکت ایرانی در آلمان واقع باشد، مادامی که کاملا به شرکت ایرانی وابسته است ، به عنوان یک شعبه وابسته یا پایگاه ثابت شرکت در آلمان محسوب می شود .

MASTER GOLDING

تاسیس شعبه شرکت در آلمان

چنانچه یک شرکت ایرانی مایل به ایجاد شرکت دیگری نباشد ، می تواند اقدام به تاسیس یک شعبه نماید . اگر چه شعبه یک شرکت در محلی غیر از مرکز اصلی خود شرکت واقع شده است ، اما از دیدگاه قانونی شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان وابسته به شرکت ایرانی است باید توجه داشت که قانون آلمان شعب را به عنوان اشخاص حقوقی مستقل نمی پذیرد . قانون آلمان بین شعبه مستقل و شعبه وابسته ( پایگاه ثابت ) تمایز قائل است : هر دو تحت حاکمیت و مقررات جمهوری فدرال آلمان قراردارند .

اگر چه شعبه مستقل از نظر حقوقی محتاج به شرکت ایرانی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست، ولی به لحاظ اقتصادی و گردش سرمایه و مبادلات تجاری تا حدودی از شرکت ایرانی مادر مستقل می باشد . به همین سبب شعبه مستقل باید دارای عوامل اقتصادی جداگانه ای، باشد از جمله حساب و ترازنامه و سودوزیان جداو همچنین مدیریتی که تا حد امکان و مقدور، دارای اختیارات عملی باشد .

نکته مهم در تاسیس شعبه در آلمان

تاسیس یک شعبه در آلمان تحت حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری فدرال آلمان قراردارد . موجودیت یک شرکت ایرانی با تاسیس شعبه در آلمان آغاز می شود . برای تشکیل شعبه نیاز به تامین و سپردن سرمایه نمی باشد . شایان ذکراست تنها شرکت های تجاری مجاز به تشکیل شعبه می باشد . در غیر این صورت چنانچه شرکت متقاضی از نوع تجاری نباشد ،فقط تاسیس یک شعبه وابسته امکان پذیر است . شعبه یک شرکت ایرانی می بایست با شرکت ایرانی همنام باشد . زیرا در این صورت مشخص می شود که شعبه مزبور بخش و یا واحدی از شرکت ایرانی است . همچنین می توان به شرکت ،اصطلاح” شعبه ” را نیز افزود . در صورتی که شرکت ایرانی از نوع “سهامی ” و یا “مسوولت محدود” باشد ،این نکته می بایست به نام شعبه نیز افزوده شود. شرکتهای ایرانی موظفند شعبه مستقل خود در آلمان را به ثبت برسانند ،بنابراین ثبت مستقل الزامی و تابع مقررات قانونی است . ثبت شرکت وشعبه توسط دادگاه صلاحیتدار انجام می شود . همچنین می بایست موجودیت آن نیز به اداره بازرگانی محل اعلام شود . برای ثبت شعبه مستقل ارائه مدارک زیر به دادگاه الزامیست :

1: نشانی و موضوع فعالیت شعبه در آلمان
2: شماره ثبت شرکت ایرانی در اداره کل ثبت شرکتها درتهران و یا شهرستانها
3: نوع شرکت ایرانی ( سهامی ،با مسئولیت محدود،تضامنی )
4: نام مدیر شعبه در آلمان

علاوه بر مدارک پیش گفته چنانچه شرکت ایرانی از نوع سهامی باشد ،ارائه اساسنامه شرکت به زبان آلمانی نیز الزامی است . گفتنی است بر خلاف شعبه مستقل ، ثبت شعبه وابسته در دادگاه لازم نیست . ولی شعبه وابسته نیز باید آغاز فعالیت های خود را به اداره بازرگانی محل اعلام نماید.

شعبه و مالیات در آلمان

شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان ، همانند شرکت های آلمانی موظف به پرداخت مالیات است . دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در گذشته موافقت نامه ای در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد کرده اند ،که در حال حاضر نیز معتبر است . بر اساس این قرارداد درآمد حاصل شعبه، نمی تواند مشمول مالیات هر دو کشور باشد . به طور کلی می توان گفت در آمد شعبه فقط مشمول مالیات دولت آلمان است . دولت آلمان ازمجموع درآمد حاصل شعبه ،مالیات بردرآمدیا مالیات بر شرکت ها را وصول می نماید . شرکت های سرمایه ای ،یعنی اشخاص حقوقی ،مشمول مالیات بر شرکت ها است ،در صورتی که درآمد حاصل شرکت های غیر سرمایه ای یا اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد می باشد .

MASTER GOLDING

مالیات بر اشخاص حقوقی در آلمان

قانون جمهوری فدرال آلمان شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود را جزو اشخاص حقوقی قلمداد می کند . این نوع شرکتها موظف به پرداخت مالیات بر شرکت ها می باشند . بنابراین شعبه اشخاص حقوقی اصولا مشمول مالیات برشرکتها است . نرخ مالیات شرکتها در آلمان معمولا ۲۵%از سود حاصله می باشد .

مالیات بر اشخاص حقیقی در آلمان

چنانچه طرف ایرانی یک شخصیت حقوقی نباشد ،درآمد حاصل شعبه وی مشمول مالیات بر درآمد در آلمان است . در این صورت درآمد حاصل شعب،درآمد خود شعبه نیست ،بلکه جزو درآمد شخص حقیقی محسوب می شود که صاحب شعبه می باشد . نرخ مالیات بر درآمد بین ۱۷و۴۷درصد(سال ۲۰۰۳میلادی ) از سود حاصله می باشد . بدیهی است که همراه با افزایش میزان درآمد،نرخ مالیات نیز افزایش یافته و درصد مالیات بصورت تصاعدی محاسبه می شود

سایر مالیات ها در آلمان

غیر از مالیات مذکور ،مالیات های دیگری ازجمله مالیات حق کسب (مالیات بازرگانی ) و مالیات همبستگی نیز مطالبه می شود . مالیات حق کسب سود شعبه را تقریبا به میزان ۱۲%کاهش می دهد . مالیات همبستگی پس از اتحاد آلمان غربی و آلمان شرقی وضع شده و دولت تلاش دارد از این طریق از اقتصاد آلمان شرقی سابق حمایت کند . قابل ذکر است مالیات مزبور در مقایسه با مالیات دیگر بسیار کمتر است . همچنین شعبه موظف به پرداخت مالیات مصرف ( مالیات بر ارزش افزوده ) می باشد . نرخ مالیات مصرف در حال حاضر ۱۶%و این در حالی است که نرخ مالیات بر مواد خوراکی ( به استثنای نوشیدنی ها )معادل ۷%می باشد . پرداخت کننده مالیات در این خصوص فروشنده است ، که وی نیز مبلغ مالیات را به قیمت کالا اضافه می کند . به این ترتیب پرداخت کننده واقعی مالیات شخص مصرف کننده یا خریدار می باشد . مالیات بر مصرف از انواع مالیات های غیر مستقیم محسوب می شود .

MASTER GOLDING

هزینه ثبت و اعلام شعبه در آلمان

ثبت یک شعبه مستقل هزینه نسبتا کمی دارد . برای مثال هزینه ثبت شعبه یک شرکت سهامی معمولا کمتر از ۷۰۰یورواست . ولی همانطور که قبلا گفته شد برای ثبت یک شعبه مدارکی لازم است که می بایست به زبان آلمانی ترجمه و توسط سفارت آلمان در ایران تائید شود . بدیهی است مدارک پس از تائید سفارت آلمان ،برای استفاده در کشور آلمان معتبر می باشد . هزینه اعلام آغاز فعالیت یک شعبه به اداره بازرگانی محل در حال حاضر تقریبا معادل۵۰یورو است. ممکن است در بعضی موارد مبالغ بسیار بیشتری نیز پرداخت شود . برای مثال در مواردی که فعالیت شعبه علاوه بر اعلام آن به اداره بازرگانی نیاز به مجوز خاصی داشته باشد .

هزینه ثبت شرکت در آلمان : توسط گروه بازرگانی ایران و آلمان ” مستر گلدینگ ” به ترتیب ذیل می باشد :

1: 5000 یورو : شامل کلیه هزینه های وکالتی و دولتی ثبت شرکت مسئولیت محدود می باشد GMBH
( مرحله اول ثبت شرکت که مدارک اصلی ثبت شرکت در آلمان در محضر ارائه خواهد شد و یا در سفارت آلمان در تهران)

2: 5000 یورو : مرحله دوم ثبت شرکت در آلمان که شامل افتتاح حساب بانکی برای شرکت تازه تاسیس آلمانی می باشد.

جمع کل هزینه ثبت شرکت در آلمان : 10,000 یورو

این هزینه شامل كلیه خدماتی است كه گروه بازرگانی ایران و آلمان ” مستر گلدینگ ” در راستای مشاوره و انجام ثبت شركت با همكاری وكلای ایرانی و آلمانی انجام می دهد و شامل هزینه های جاری و دولتی مربوط به ثبت شركت نیز می باشد. در نظر داشته باشید امكان انجام كلیه مراحل ثبت شركت در آلمان بدون حضور موسسین امكان پذیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد كه مدیر عامل جهت امضاء مدارك به آلمان سفر كند.افتتاح حساب بانکی بدون حضور مدیر عامل شرکت امکان پذیر نیست مگر در شرایط خاص .

گروه بازرگانی ایران و آلمان ” مستر گلدینگ ” به عنوان مشاور و آشنا به كلیه مراحل ثبتی و محدودیتهای شركت های ایرانی از همان ابتدای شروع قرار داد پرونده ویزا و اساسنامه را طوری تنظیم می كند كه در آینده جهت فعالیت های تجاری شركت كمترین مشكل را جهت شروع فعالیت و كسب اعتبار داشته باشد.

مدت زمان پروسه ثبت شركت در آلمان : معمولا ۲ الی ۳ ماه می باشد هر چند گاهی با توجه به نوبت دادگاه ممكن است زمان كمتری صرف شود.

پس از ثبت شرکت در آلمان مدیر عامل می باید حتما با یک حسابرس مالیاتی جهت تنظیم و تکمیل دفاتر قانونی شرکت قرارداد ببندد.
معمولا مشاوران مالیاتی كه خود حقوقدان نیز هستند به طور میانگین ماهیانه 200 الی 300 یورو جهت تنظیم دفاتر شركت جهت ارائه به اداره دارائی آلمان دریافت می نمایند. اصولا طبق تجربه برای سال اول مالیاتی شرکت, این هزینه بین 1000 تا 2000 یورو در سال می باشد که بستگی به نوع فعالیت و چانه زنی مدیر عامل دارد. در آلمان مشاورین حقوقی بسیار زیادی در دسترس شما خواهند بود و حق انتخاب شما بالا می رود.

هزینه دفتر كار با توجه به متراژ و امكانات متغیر است ولی می توان از 500 یورو الی 700 یورو در ماه دفتر كار با متراژ زیر 100 متر پیدا كرد. البته همانند ایران بسته به شانس امكان پیدا كردن دفاتر كاملا مبله با قیمت مناسب هم وجود دارد. ( جوینده یابنده )

لازم به ذکر است هزینه شارژ هر واحد ساختمانی ( اداری – مسکونی) بسته به امکانات آن متفاوت می باشد و به مبلغ اجاره اضافه می گردد.

مهمترین مواردی كه برای ثبت شرکت در آلمان اهمیت زیادی دارد

دریافت ویزا برای مدیر عامل( در آلمان مدیر عامل تنها شخص حقوقی از شركت می باشد كه باید مسولیت تمام فعالیتها ی تجاری و مالی شركت را عهده دار باشد. )
۲- تنظیم اساسنامه با شناخت كامل از نیاز های شركت و محدودیت اقتصادی موجود بر علیه ایران
۳- انتخاب مدیر عامل از میان یكی از اعضای هیئت مدیره ( طبق قوانین آلمان مدیر عامل باید اقامت آلمان داشته باشد. البته این قانون تبصره های گوناگونی دارد.)
گروه بازرگانی ایران و آلمان توسط وکلای معتبر آلمانی خود بدون نیاز به اقامت مدیر عامل شرکت را در آلمان به ثبت می رساند و سپس مدیر عامل درخواست اقامت می نماید.
۴- آدرس فیزیكی دفتر شركت در آلمان
۵- حساب بانكی شركت در آلمان كه در حال حاضر كمتر بانكی به ایرانیان خدمات بانكی بین المللی از جمله اعتبار نامه اسنادی (LC ) ارائه می نماید.
۶- کد مالیاتی – حسابرس و مشاور حقوقی و مالیاتی شركت

مزایای ثبت شرکت در آلمان

1: مالکیت 100 در 100 سهام شرکت آلمانی

2: فرصتهای شغلی و تجاری فراوان در کشور آلمان

3: امکان شرکت در مناقصات و مزایدات بین المللی

4: امکان تجارت با کل دنیا بدون هیچ نوع محدودیتی به عنوان شرکت آلمانی

5: امکان افتتاح حساب بانکی بدون مالیات در دیگر کشور ها

6: امکان دریافت اقامت آلمان برای مدیر عامل شرکت به همراه خانواده

7: تولید تحت لیسانس شرکت آلمانی خود در ایران یا دیگر کشور هامثل چین و فروش در دنیا حتی خود آلمان

8: بدست آوردن اعتبار شغلی برای تجارت با شرکتهای آلمانی و غیر آلمانی

9: امکان دریافت وام های تجاری با کارمزد بسیار پائین “حداکثر 4 در صد سالیانه”

10: عدم محدودیت در تنوع موضوع فعالیت شرکت در آلمان

11: اعتبار بین المللی برای تجارت با دنیا به عنوان آلمانی

12: کمک های دولتی و تخفیف های ویژه برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی آلمان

MASTER GOLDING

تخصص ما، ثبت شرکت در آلمان است

در آلمان امكانات و شرایط پیشرفت بسیاری وجود دارد كه در صورت بی اطلاعی از آنها بی بهره خواهید ماند . گروه بازرگانی ایران و آلمان همراه و همگام با شما در راستای حل مشكلات تجاری و ارائه راهكارهای بازرگانی در بازار آلمان

 

توصيه مى كنم قبل از انجام هر كار از مشورت مشاوران مستر گلدینگ كه سالهاست در كشور عراق به هموطنان ايرانى در زمينه هاى حقوقى مشاوره و راهنمايى مى دهند حتما مشورت كنيد تا بهترين راه را به شما نشان بدهند

فرم ثبت شرکت در آلمان

جهت تاسیس شرکت جدید در آلمان و يا ثبت شعبه ، فرم تکمیل مشخصات ثبت شرکت در آلمان را بصورت آنلاين اینجا كليك کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

Menu